Požarne straže

Moštvo

Cene so v evrih brez DDV.

STORITEV CENA
delavnik med 6. in 18. uro 14,88/osebo/uro
na delavnik, med 18. in 6. uro 19,89/osebo/uro
ob nedeljah in praznikih 24,77/osebo/uro

Gasilska vozila

Cene so v evrih brez DDV.

VOZILO 1 URA 12 UR
pod 1500 kg skupne teže 27,98 143,07
od 1500 do 3500 kg skupne teže 55,26 238,89
nad 3500 kg skupne teže 82,40 341,08
tovorna prikolica 27,98  143,07

V primeru izvajanja požarne straže v skladu s 1., 2., 3. točko 1. odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred požarom (mirovanje vozila ob opravljanju požarne straže) se za gasilska vozila računa cena za 1 uro.

V primeru izvajanja požarne straže v skladu s 4. točko 1. odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred požarom (velika požarna ogroženost naravnega okolja) se za gasilska vozila računa cena po dejansko opravljenih urah.