Požarne straže

Moštvo

Cene so v evrih brez DDV.

STORITEV CENA
delavnik med 6. in 18. uro 20,00/osebo/uro
na delavnik, med 18. in 6. uro 25,00/osebo/uro
ob nedeljah in praznikih 29,00/osebo/uro

Gasilska vozila

Cene so v evrih brez DDV.

VOZILO 1 URA 12 UR
pod 1500 kg skupne teže 30,80 157,40
od 1500 do 3500 kg skupne teže 60,80 260,80
nad 3500 kg skupne teže 90,60 375,20
tovorna prikolica 30,80  157,40

V primeru izvajanja požarne straže v skladu s 1., 2., 3. točko 1. odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred požarom (mirovanje vozila ob opravljanju požarne straže) se za gasilska vozila računa cena za 1 uro.

V primeru izvajanja požarne straže v skladu s 4. točko 1. odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred požarom (velika požarna ogroženost naravnega okolja) se za gasilska vozila računa cena po dejansko opravljenih urah.