Zaščitna oprema

  • 32 x zaščitne gasilske obleke Rosenbauer, DEVA in BAS
  • 32 x zaščitne čelade Rosenbauer Heros in Casco
  • Gasilski škornji, gumijasti in ribiški škornji
  • Zaščitne rokavice in podkape
  • Dihalni aparati Auer